HomeConstructiefFunderingstechnieken

Funderingstechnieken

De keuze van een geschikt funderingssysteem hangt met name af van de diepteligging en draagkracht van de grond en de kans op optreden van (ongelijke) zettingen. 

Funderen op staal

Een fundering op staal kan in Nederland op een beperkt aantal plaatsen worden toegepast, met name op zand- en mergelgrond. Voor lichte constructies kan worden gekozen voor een fundering op grondverbetering of verdiept staal. Bij de eerste methode bepaalt met name de grondsamenstelling de beste keuze. Wanneer de draagkrachtige laag niet al te diep is, kan gekozen worden voor een fundering op verdiept staal. Bij een kelderfundering moet de vloer één geheel vormen met het opgaande werk van de kelder. De grond wordt dan ontgraven tot de draagkrachtige laag. Wanneer een gebouw licht wordt geconstrueerd (bijvoorbeeld met houtskeletbouw), is ook de fundering relatief licht. Dit effect kan afhankelijk van de grondwaterstand ook worden verkregen door toepassing van een kelderbak (opdrijven).

Funderen op palen

Tot de jaren '60 werden grenen en vuren palen toegepast, daarna deden stalen en betonnen palen hun intrede. Er zijn verschillende paalfunderingen, waarbij onderscheid is gemaakt tussen palen die in de grond worden gevormd en geprefabriceerde grondverdringende palen. Prefab palen genieten over het algemeen de voorkeur. Soms leent een bepaalde locatie zich echter niet om te heien en wordt gekozen voor in de grond gevormde palen.


 
Social Media
Fledderus Ingenieurs on LinkedIn