HomeBouwbesluitEPC Berekeningen

Laatste Nieuws EPC

De EPC-aanscherping voor nieuwbouw woningen per 1 januari 2011 gaat door zoals vastgelegd in het Lente-akkoord. Op 28 oktober is de aanscherping in het Staatsblad gepubliceerd. De nieuwe berekeningsmethodiek energieprestatie norm gebouwen (EPG) is wèl vertraagd en zal niet per 1 januari 2011 in werking treden.

De Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) voor nieuwbouwwoningen gaat van 0,8 naar 0,6. Deze aanscherping is onderdeel van de afspraken die in 2008 in het kader van het Lente-akkoord zijn gemaakt. Hoewel de bouw het momenteel zwaar heeft, laten de branche-organisaties van de bouw- en ontwikkelingsbedrijven weten dat hun leden de noodzaak van het terugdringen van het energiegebruik blijven onderschrijven en de afspraken uit het Lente-akkoord na blijven komen. 

Veel bouw- en ontwikkelingsbedrijven hebben zich sinds het afsluiten van het Lente-akkoord voorbereid op het lange termijn perspectief van zeer energiezuinige gebouwen en werken aan bouwplannen die voldoen aan de nieuwe eisen.

EPG
De nieuwe berekeningsmethodiek energieprestatie norm gebouwen (EPG) is wèl vertraagd en zal niet per 1 januari 2011 in werking treden. Dit houdt in dat de aangescherpte EPC voorlopig met de oude berekeningsmethodiek zal moeten worden berekend. Verwarring hierover zorgt momenteel voor veel onrust in de bouwwereld.

 
Social Media
Fledderus Ingenieurs on LinkedIn