HomeBouwbesluitEPC Berekeningen

EPC

EPC

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft, en wordt bepaald door berekeningen vastgelegd in NEN normen 2916 (utiliteitsbouw) en NEN 5128 (woningbouw). In Nederland geldt voor woningbouw sinds 2006 een eis van 0,8. De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit, en sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. Vanaf 2011 geldt de strengere norm van 0,6. De verwachting is dat vanaf 2015 de norm gesteld wordt op 0,4.

Om een overzicht te houden in alle berekeningen die aangeleverd moeten worden bij de gemeente biedt Fledderus Ingenieurs ook EPC berekeningen aan, zodat er een totaal pakket gemaakt kan worden en u als opdrachtgever dus minder aanspreekpunten heeft. 

Laatste Nieuws EPC

De EPC-aanscherping voor nieuwbouw woningen per 1 januari 2011 gaat door zoals vastgelegd in het Lente-akkoord. Op 28 oktober is de aanscherping in het Staatsblad gepubliceerd. De nieuwe berekeningsmethodiek energieprestatie norm gebouwen (EPG) is wèl vertraagd en zal niet per 1 januari 2011 in werking treden.....

Zie meer

 


 

 

 

 


 
Social Media
Fledderus Ingenieurs on LinkedIn