HomeBouwbesluitDaglicht Berekeningen

Daglichtberekening

daglicht
Om te controleren of er voldaan wordt aan de eisen die gesteld zijn aan de daglichttoetreding moet het bouwkundig plan getoetst worden. Dit wordt gedaan conform de NEN 2057 en de eisen die in het bouwbesluit opgenomen zijn. Voor het opstellen van de daglichtberekeningen zal Fledderus Ingenieurs de volgende werkzaamheden uitvoeren:
  • Het bepalen van de geldende eisen voor daglichttoetreding per vertrek volgens het bouwbesluit.
  • Het berekenen van het equivalente daglichtoppervlak per vertrek volgens NEN 2057 en het toetsen op verblijfsgebied.
  • Overleg over de te nemen maatregelen om te voldoen aan de gestelde eisen.
Alle bevindingen worden verwerkt in een rapport welke nodig is bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.
 
Social Media
Fledderus Ingenieurs on LinkedIn