HomeBouwbesluit

Bouwbesluit

bouwbesluit

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bestaande en nieuwe bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. 

Fledderus Ingenieurs kan uw bouwwerk toetsen aan het bouwbesluit. Als uw bouwwerk voldoet aanhet bouwbesluit levert u dit tijdwinst op en werkt dus kostenbesparend.

 
Social Media
Fledderus Ingenieurs on LinkedIn